امیدواری به آینده وسط طوفانی از مشکلات

آکادمی کوچینگ یوبان

یوبان باش تا به رویاهات برسی

همه ی ما سعی می کنیم برای یاد گیری نحوه واکنش سریع و موثر هنگام وقوع رخداد های احتمالی و شرایط خاص آماده شویم و اطلاعات کسب کنیم. بعنوان مثال سعی می کنیم یاد بگیریم که در صورتی که خودرویمان پنچر شد چگونه لاستیک های آن را عوض کنیم. امیدواری به آینده لازمه گذر از مشکلات است.

احتمالا شما می دانید اگر وسیله ای از خانه تان خراب یا نیم سوز شد باید چه کاری برای رفع مشکل یا جایگزین کردن آن انجام دهید. اما آیا می دانید بعد از اینکه تمام امیدتان را از دست دادید باید چه کاری انجام دهید؟ تا حالا در کنار مشکلاتی که ممکن است در آینده برای تان به وقوع بپوندد به ناامید شدن هم فکر کرده اید؟

امیدواری به آینده بزرگ ترین عامل موفقیت

ناامیدی بزرگترین مشکل در زندگی و امیدواری به آینده بزرگ ترین عامل موفقیت در زندگی است. در مسیر زندگی احساس ناامیدی یا احساس ضعف برای همه پیش می آید. باید از قبل برای وقوع آن آماده باشید. بسیاری از افراد برای همه چیز راه حل مناسبی دارند بجز ناامیدی! اما با امیدواری به آینده می توانید از پس هر مشکلی بربیایید.

اگر زندگی را یک جاده طولانی در نظر بگیریم مشکلات مانند دست انداز ها و چاله های این مسیر هستند و شما باید بدانید که چطور باید از آنها به سلامت عبور کنید. وقوع اتفاقات ناخوشایند در زندگی هر شخصی اجتناب ناپذیر است و این هیچ ربطی به وضعیت اجتماعی یا مادی ندارد.

همه افراد در طول زندگی شان روزهای خوب و بد دارند. عده ای با امیدواری به آینده به سرعت از این روزها عبور می کنند. با اسقامت روزهای خوب خودشان را می سازند. عده ای هم خودشان در قفس تنهایی و ناامیدی حبس می کنند و همیشه در همان حال باقی می مانند. شما از کدام دسته افراد هستید؟

با این ویدئو فوق انگیزشی و آموزنده از آکادمی یوبان همراه باشید و آن را از دست ندهید.

امیدواری به آینده وسط طوفانی از مشکلات | یوبان

همه ی ما سعی می کنیم برای یاد گیری نحوه واکنش سریع و موثر هنگام وقوع رخداد های احتمالی و شرایط خاص آماده شویم و اطلاعات کسب کنیم. بعنوان مثال سعی می کنیم یاد بگیریم که در صورتی که خودرویمان پنچر شد چگونه لاستیک های آن را عوض کنیم. امیدواری به آینده لازمه گذر از مشکلات است.

احتمالا شما می دانید اگر وسیله ای از خانه تان خراب یا نیم سوز شد باید چه کاری برای رفع مشکل یا جایگزین کردن آن انجام دهید. اما آیا می دانید بعد از اینکه تمام امیدتان را از دست دادید باید چه کاری انجام دهید؟ تا حالا در کنار مشکلاتی که ممکن است در آینده برای تان به وقوع بپوندد به ناامید شدن هم فکر کرده اید؟

امیدواری به آینده بزرگ ترین عامل موفقیت

ناامیدی بزرگترین مشکل در زندگی و امیدواری به آینده بزرگ ترین عامل موفقیت در زندگی است. در مسیر زندگی احساس ناامیدی یا احساس ضعف برای همه پیش می آید. باید از قبل برای وقوع آن آماده باشید. بسیاری از افراد برای همه چیز راه حل مناسبی دارند بجز ناامیدی! اما با امیدواری به آینده می توانید از پس هر مشکلی بربیایید.

اگر زندگی را یک جاده طولانی در نظر بگیریم مشکلات مانند دست انداز ها و چاله های این مسیر هستند و شما باید بدانید که چطور باید از آنها به سلامت عبور کنید. وقوع اتفاقات ناخوشایند در زندگی هر شخصی اجتناب ناپذیر است و این هیچ ربطی به وضعیت اجتماعی یا مادی ندارد.

همه افراد در طول زندگی شان روزهای خوب و بد دارند. عده ای با امیدواری به آینده به سرعت از این روزها عبور می کنند. با اسقامت روزهای خوب خودشان را می سازند. عده ای هم خودشان در قفس تنهایی و ناامیدی حبس می کنند و همیشه در همان حال باقی می مانند. شما از کدام دسته افراد هستید؟

امیدواری به آینده, یوبان

با این ویدئو فوق انگیزشی و آموزنده از آکادمی یوبان همراه باشید و آن را از دست ندهید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن