ایلان ماسک را همه می شناسند یکی از ثروتمندترین افراد جهان و رئیس شرکت تسلا است. او بدون شک برای رسیدن به موقعیت الانش، موفقیت و عنوان ثروت جهانی تلاش کرده و سختی هایی متحمل شده. این یک حقیقت است که حتی اگر ثروت هنگفتی به ارث ببری اگر برای افزایش آن تلاش نکنی آن را از دست می دهی. پس هیچ ثروتمندی بدون تلاش و خوداتکایی به نتیجه نرسیده. در این جا سخنانی از این شخص مشهور جهانی آمده که لازم است خوانده شود.

ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا می گوید: چیزی که واقعاً مهم است ایجاد قوانین پایدار می باشد، که تا جای ممکن سریع است. یک ماجراجویی فوق العاده، الهام بخش ترین چیزی است که می شود تصور کرد. زندگی فراتر از حل کردن روزانه مشکلات است. باید بیدار شوی و راجع به آینده هیجان زده باشی. هیجان زده باشی که، قرار است زندگی کنی.

رئیس شرکت تسلا, یوبان

این آینده ای نیست که می خواهیم

 و در جایی دیگر اظهار دارد: دلیلی داری که صبح بیدار شوی و می خواهی زندگی کنی. چرا می خواهی زندگی کنی؟ فایده ا‌ش چیست؟ چه چیزی الهام بخش است. عاشق چه چیزی از آینده ای؟ اگر آینده بخشی از اشتیاقت نباشد وقتی ستارگان را پیدا کنی فکر می کنی خیلی بد باشد. آینده ای نیست که می خواهیم. ما می خواهیم ریسک ها را کم کنیم و یک ماجراجویی فوق العاده داشته باشیم.

مطلب پیشنهادی: ايلان ماسك كيست؟ آیا ایلان ماسک ثروتمند به دنیا آمده بود؟

رئیس شرکت تسلا: الان وقتش است یک کار بزرگ انجام دهی

 و ادامه می دهد: الان وقتش است که ریسک کنی. با افزایش سن، ریسک ها زیاد می شود و وقتی که تشکیل خانواده می دهی ریسک می کنی. نه فقط برای خودت بلکه برای خانواده ات. سخت تر می شود اگر کارهایت جواب ندهند. پس الان وقت انجام دادنش است. دقیقاً قبل از اینکه تشکیل خانواده بدهی. پس الان تحریکت می‌کنم که ریسک کنی و یک کار بزرگ انجام بدهی. پشیمان نمی شوی.

رئیس شرکت تسلا, یوبان

en.wikipedia

اشتراک گذاری

پاسخ دادن