راز اصلی موفق شدن و پولدار شدن

آکادمی کوچینگ یوبان

یوبان باش تا به رویاهات برسی

موفقیت هر روز و به صورت تدریجی به دست میاد. هر یک قدم ما رو به موفقیت نزدیکتر می کنه. بین شما و هدفتون یک مسیر قرار داره. مهم نیست هدفتون چیه. ممکنه هدفتون ساختن بیزنس عالی باشه. یا خرید ماشین یا فرستادن بچه ها به دانشگاه یا بازنشسته کردن والدین. در هر صورت برای رسیدن به هدفتون به یه کلید نیاز دارید! اگر می خوایید بدونید این کلید چیه با ادامه این مطلب همراه باشید.

کلید طلایی برای رسیدن به ثروت

فقط یک عامل تمام دستاوردهای زندگیمون رو کنترل می کنه. تنها عاملی که مشخص می کنه کجا قراره زندگی کنید. تنها عاملی که مشخص می کنه چه ماشینی سوار می شید. تنها عاملی که مشخص می کنه بعد از 50، 60 سال تنها و مطلقه می مونید یا ازدواج عالی و ارتباط قوی با همسرتون دارید چیه؟

فقط یک چیز مشخص می کنه که آیا می تونید بچتون رو به بهترین دانشگاه دنیا بفرستید. یا هر چقدر هم بچتون خوب باشه و پذیرش بگیره. نتونه بره دانشگاه چون شما پول ندارید.

فقط یک عامل تعیین می کنه که آیا والدینتون آخر عمر ورشکسته و بی پول می شن. یا شما می تونین پول وامشون رو بدین و بازنشسته شون کنید تا در آرامش باشن. فقط یک عامل تعیین می کنه تا به هر مبلغی که می خواید به خیریه کمک کنید و در لوکس ترین حالت ممکن در دنیا سفر کنید.

این عامل موفقیت چیست؟

جایگاه فعلی شما ناشی از تمام تصمیماتیه که تا الان گرفتید. پس کلید اینه، اگه بخواید مسیر زندگیتون رو تغییر بدید باید در فضایی قرار بگیرید که تا به حال به ذهنتون هم خطور نکرده که اون تصمیمات شما هستن. موفقیت خارق العاده نیازمند جسارت زیاد یا تصادفی نیست. بلکه موفقیت ناشی از تصمیمات به ظاهر ناچیز در لحظه است. کاری که انجامش راحته، انجام ندادنش هم راحته. باید یادت باشه که موفقیت اتفاقی نیست!

راز اصلی موفق شدن و پولدار شدن | یوبان

موفقیت هر روز و به صورت تدریجی به دست میاد. هر یک قدم ما رو به موفقیت نزدیکتر می کنه. بین شما و هدفتون یک مسیر قرار داره. مهم نیست هدفتون چیه. ممکنه هدفتون ساختن بیزنس عالی باشه. یا خرید ماشین یا فرستادن بچه ها به دانشگاه یا بازنشسته کردن والدین. در هر صورت برای رسیدن به هدفتون به یه کلید نیاز دارید! اگر می خوایید بدونید این کلید چیه با ادامه این مطلب همراه باشید.

کلید طلایی برای رسیدن به ثروت

فقط یک عامل تمام دستاوردهای زندگیمون رو کنترل می کنه. تنها عاملی که مشخص می کنه کجا قراره زندگی کنید. تنها عاملی که مشخص می کنه چه ماشینی سوار می شید. تنها عاملی که مشخص می کنه بعد از 50، 60 سال تنها و مطلقه می مونید یا ازدواج عالی و ارتباط قوی با همسرتون دارید چیه؟

فقط یک چیز مشخص می کنه که آیا می تونید بچتون رو به بهترین دانشگاه دنیا بفرستید. یا هر چقدر هم بچتون خوب باشه و پذیرش بگیره. نتونه بره دانشگاه چون شما پول ندارید.

فقط یک عامل تعیین می کنه که آیا والدینتون آخر عمر ورشکسته و بی پول می شن. یا شما می تونین پول وامشون رو بدین و بازنشسته شون کنید تا در آرامش باشن. فقط یک عامل تعیین می کنه تا به هر مبلغی که می خواید به خیریه کمک کنید و در لوکس ترین حالت ممکن در دنیا سفر کنید.

این عامل موفقیت چیست؟

جایگاه فعلی شما ناشی از تمام تصمیماتیه که تا الان گرفتید. پس کلید اینه، اگه بخواید مسیر زندگیتون رو تغییر بدید باید در فضایی قرار بگیرید که تا به حال به ذهنتون هم خطور نکرده که اون تصمیمات شما هستن. موفقیت خارق العاده نیازمند جسارت زیاد یا تصادفی نیست. بلکه موفقیت ناشی از تصمیمات به ظاهر ناچیز در لحظه است. کاری که انجامش راحته، انجام ندادنش هم راحته. باید یادت باشه که موفقیت اتفاقی نیست!

, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن