در حال مشاهده: ترجمه شده

وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. اولین قدم های دستیابی به موفقیت در مدیریت موثر زمان شناسایی گذران وقت است. سعی کنید یک یادداشت از نحوه گذراندن وقت خود نگه دارید که هر چقدر وقت خود را برای کارهایی…

فروش یعنی چی؟ فروش عمل فروختن یک کالاست. شما همیشه برای انجامش دو راه دارید. یکی از اونا خرید یک کالا از یک فروشنده و دادن اون به خریداره و خریدار در ازای دریافت خدمات خوب به شما پول میده.…

برای معرفی و نحو ارائه محصول نخست باید استراتژی بازاریابی تعیین کنید. مهم نیست چه محصولی ارائه می کنید تا زمانی که راه مناسبی برای فروش آن محصول پیدا نکنید، قطعا در روند فروش پیشرفتی نخواهید کرد. نحوه ارائه محصول…