در حال مشاهده: مدیریت

یک کسب و کار با برنامه ریزی، استراتژی مناسب، ارتباطات قوی، استفاده از منابع درست، مواد و ماشین آلات و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، به موفقیت می ‌رسد. برای حفظ کسب و کارتان باید رویکردهای آینده نگرانه داشته…

چندین ویژگی برجسته در مدیران بزرگ وجود دارد که اکثر مقالات راجبشان صحبت می کنند. این ویژگی ها شامل توانایی تقسیم وظایف، توانایی ارتباط برقرار کردن، تاثیرگذار بودن، نمونه دیگران بودن، پذیرای پیشنهادات بودن، فروتن بودن و یک سری دیگر…

اداره یک شرکت به کارگیری مهارت های کسب و کار و دانستن اینکه چطور رو به جلو پیشرفت کنیم، را می طلبد. سازمان دهی شرکت می تواند خیلی پیچیده باشد، اما در مسیر دستیابی به کارایی و سودآوری بیشتر همه…

نمودار گانت یکی از مفاهیم مورد استفاده در حوزه کنترل پروژه است. این نمودار باعث می‌شود که بتوان پروژه‌های بزرگ را به اجزای کوچکتری تقسیم نمود و کل جریان زمان‌بندی اجرای پروژه را در یک نمودار کلی مورد بررسی قرار…

تحقیقات نشان داده است که بازدهی یک سازمان هنگامی که کارمندان انگیزه ای برای کار نداشته باشند به شدت افت می کند. بنابراین انگیزش امری مهم در مدیریت و رهبری موفق است اما تعریف انگیزش در مدیریت چیست و چگونه…

انتخاب بهترین شیوه مدیریت تصمیمی بزرگ برای مدیران است. کسانی که به تازگی به پست مدیریت دست یافته اند، تجربه کمی دارند. شاید اول کارتجربه ای هم نداشته باشند. به همین دلیل نیاز است مطالعه بیشتری داشته باشند. به هر…

تعریف های زیادی در رابطه با مدیریت وجود دارد. هر فردی بنابر اظهارات شخصی و تجربه خود تعاریفی برای این کلمه در نظر گرفته است. باید بدانیم چه ارتباط و تفاوتی بین مدیر، رهبر، رئیس و … وجود دارد؟ مدیریت…