در حال مشاهده: امید و انگیزش

شوالیه ها در اروپا به عنوان طبقه نخبه در قرون وسطی شناخته می شدند. اما در شرق دور نوع دیگری از جنگجویان وجود داشت که شاید در بسیاری از مهارت‌ها از همه برتر باشند. بیایید نگاهی به سامورایی های افسانه…

برای دستیابی به بهترین نتیجه در هر کاری باید زمان مناسبی برای انجام دادنش انتخاب کنیم. مثلاً سرمایه گذاری در هر زمانی منجر به سود دهی نمی شود. یا درخواست یک لطف از یک شخص در هر زمانی با موافقت…

خیلی از افراد در زندگی روزمره خود انگیزه بسیار زیادی دارند و بر اساس این انگیزه فعالیت‌های روزمره خود را به خوبی انجام می‌دهند. اگر شما هم جز آن دسته از افراد هستید باید بگوییم، نکاتی وجود دارد که باید…

ضمیر ناخودآگاه قسمتی از ذهن شماست. خیلی از تصمیم های ناخودآگاه و برداشت هامون از مسائل از این ضمیر شکل می‌گیره. برای مثال ناخودآگاه شما عاشق انجام یه کاره. در حالی که بدن شما کارهایی رو انجام می ده که…