در حال مشاهده: استعداد

از 34 استعداد شناخته، کدامشان را دارید؟ از 34 دسته استعدادی که موسسه گالاپ در تحقیقاتش شناسایی کرده اند شما کدامشان را دارید؟ چون مشخص شده هر شخصی حداقل 4 یا 5 تا از این استعداد ها را دارد. شما…

اسرار ناشناخته رکوردهای گینس ما نمی خواهیم بگوییم که حتما استعداد فقط آموختنی است و هیچ ربطی به ژنتیک ندارد. زیرا دانشمندان همچنان دارند تحقیق می کنند و به یک نتیجه مطلق و قطعی دست پیدا نکرده اند. و ما…

استعداد ذاتی نیست، می شود آن را پرورش داد! بعضی از اشخاص در انجام کارهایشان توانایی فوق العاده ای از خودشان نشان می دهند که انسان متحیر می شود. یعنی استعداد شگفت انگیزی در انجام آن کار به نمایش می…

هر انسان حداقل 5 استعداد ویژه دارد بعضی ها با شنیدن واژه استعداد یا به خودشان فحش می دهند یا به دیگران. و این واقعیتی است که ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بعضی از آدم ها فکر می…