استراتژی برند به برنامه بلندمدت توسعه یک برند به منظور دستیابی به اهداف ویژه اطلاق می‌گردد. یک استراتژی جامع برند بر تمام جنبه‌های کسب و کار تأثیر می‌گذارد و مستقیماً با نیازها و احساسات مشتری و محیط های رقابتی مرتبط است.

تعریف هدف در برندسازی

تعریف هدف، به آغاز استراتژی توسعه برند کمک می‌نماید. به عبارت دیگر، این فرآیند با تعیین اهداف کسب و کارتان شروع می‌شود. چرا برند جدیدی ایجاد می‌کنید؟ چه انتظاری از راه اندازی یک برند دارید؟ در پایه‌ریزی زیربنای تلاش های استراتژیک برندسازی، تعریف اهداف بلند مدت در اولویت قرار دارد. برای مثال، آیا شما در تلاش برای رسیدن به مخاطبان جدید هستید؟

استراتژی برند برای دستیابی به هدف فوق کاملاً با استراتژی کسب و کاری که می‌خواهد سهم بازار یک شرکت رهبر در یک طبقه خاص را به دست آورد متفاوت است. به همین دلیل تعریف هدف، نقطه شروع اساسی برای استراتژی هر برند است.

یادآوری: بهترین برندها نیز زمانی که تغییراتی در بازار، مصرف کننده و محیط مشاهده می‌کنند، استراتژی خود را تغییر می‌دهند. به این موارد دقت نمایید. همانگونه که اهداف زندگیتان به مرور زمان تغییر می‌کنند، ممکن است اهداف برندتان نیز تغییر کنند. به طور مشابه ممکن است برنامه زندگیتان را تعدیل کنید، بنابراین تغییر برنامه بازاریابی برندتان غیرطبیعی نمی‌باشد.

در نهایت، زمانی که فرصت‌هایی برای رسیدن به اهداف‌تان در زندگی به دست می‌آورید طبعاً به سمت آنها می‌روید، بدیهی است که زمانی که فرصت‌هایی کوتاه مدت برای رشد و دستیابی به اهداف بلند مدت برندتان حاصل می‌گردد بایستی در برنامه و مسیر خود تجدید نظر نمایید

برند, یوبان

استراتژی‌های برند در فضای ذهن

نقطه آغازین برای تمامی برندها، توسعه آگاهی برند است. آگاهی، لازمه‌ی تمامی بازارهاست؛ ابتدا به این خاطر که ذهنیت ریسک خرید را کاهش می‌دهد و دوم اینکه در بسیاری از بازارهای با درگیری پایین می‌تواند خرید را در پی داشته باشد. همچنین لازم است که مصرف‌کنندگان دریافت‌هایی را در خصوص کیفیت عملکرد برند توسعه دهند و این دریافت‌ها با گروه محصول و استانداردهای اعمال شده به واسطه رقابت، مقید می‌گردند. این به درک عمومی پذیرش محصول مربوط می‌شود. این دو دریافت در کنار یکدیگر ریسک خرید مصرف کننده را کاهش می‌دهند و ما می‌توانیم بگوییم برندی که به سطح معقولی از هر دو عامل دست یابد به مرحله 1 برند وارد شده است. داده‌های میلوارد براون نشان می‌دهند که برای بسیاری از برندها بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان هرگز ارتباط خود را به ماورای این نقطه توسعه نمی‌دهند.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن