گوش دادن از مهمترین مهارت های ارتباطی است و هر شخص در جامعه باید آن را یاد بگیرد. شنونده ی خوبی بودن نقش موثری در برقراری ارتباط موثر دارد. عوامل زیادی هستند که باعث میشوند ما بطور روزمره شنوه خوبی نباشیم.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، به پاسخ این سوال دست پیدا می کنید که چرا نمی توانید شنونده خوبی باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن