هر انسان حداقل 5 استعداد ویژه دارد

بعضی ها با شنیدن واژه استعداد یا به خودشان فحش می دهند یا به دیگران. و این واقعیتی است که ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بعضی از آدم ها فکر می کنند که بی استعداد متولد شده اند. یا اگر کسی را می بینند که یک کار خارق العاده ای انجام می دهد، احساسشان این است که او با همین استعداد و به شکل ذاتی به دنیا آمده است و این یک تصور باطل و اشتباه است.

استعداد آموختنی است

 استعداد اکتسابی هم می تواند باشد. آن چیزی که شاید تا حالا از دیگران مشاهده کرده اید و کسانی را دیده اید که کارهای اعجاب انگیز انجام می دهند و شما تصورتان این بوده که از پس این کار برنمی آیید یک تصور باطل واشتباه است. شما اگر بفهمید چه استعدادهایی دارید و در چه زمینه ای می توانید به بهترین تبدیل شوید حتما احساس بهتری به خود خواهی داشت و حتما زندگی بهتری را تجربه خواهی کرد.

نتیجه تحقیقات موسسه گالاپ

موسسه گالاپ به عنوان یکی از بزرگترین موسسات تحقیقاتی دنیا روی 800000 انسان تحقیقاتی را انجام داد و متوجه شد از بین 34 دسته استعدادی که شناسایی شده اند هر آدمی حداقل 5  تا از این استعدادها را دارد.

, یوبان

لیست 34 استعداد شناسایی شده توسط موسسه گلاپ:

1-تحلیل گر

2-چشم انداز

3-آینده نگری

4-ایده پردازی

5-ورودی

6-تفکر

7-یادگیرنده

8-استراتژِیک

9-انعطاف پذیر

10-متصل

11- پرورش دهنده

12-همدلی

13-هماهنگی

14-در برگیرنده

15-فرد گرایی

16-مثبت گرایی

17-رابط

18-فعال کننده

19- فرمان

20-ارتباط

21-رقابت

22-حداکثر کننده

23-خود باوری

24-اهمیت

25-دوست یابی

26-دست یابنده

27-سازمانده

28- معتقد

29- ثبات

30-دقیق و موشکاف

31-نظم

32-تمرکز

33-مسئولیت پذیری

34-احیا کننده

اشتراک گذاری

پاسخ دادن