اسرار ناشناخته رکوردهای گینس

ما نمی خواهیم بگوییم که حتما استعداد فقط آموختنی است و هیچ ربطی به ژنتیک ندارد. زیرا دانشمندان همچنان دارند تحقیق می کنند و به یک نتیجه مطلق و قطعی دست پیدا نکرده اند. و ما با عده ای از انسان هایی کار داریم که استعدادشان را کسب کرده اند.  استعداشان را آموخته اند و آموزش دیده اند و تعدادشان هم خیلی زیاد است. پس روی این بخش متمرکز می شویم. و می خواهیم بگوییم اگر شما هم مانند همه ی ما استعداد ذاتی و ژنتیکی ندارید نگران نباشید. و حتی اگر در فرآیند 2 تا 6 سالگی تان در مسیر درست آموزش های هدفمند قرار نگرفته اید باز جای نگرانی نیست. هنوز فرصت برای اینکه شما تبدیل به یک پدیده در دنیا شوید فراهم است.  

راهکارهایی برای به دست آوردن مهارت

قطعا شما هم مانند میلیون ها انسان در زمان درست تحت آموزش های درست و هدفهمند قرار نگرفته اید. یعنی کسی آگاهی نسبت به این ماجرا نداشته که شما را مراقبت کند و تحت آموزش های هدفمندی قرار دهد.  شما بزرگ شده اید و از این زمان عبور کرده اید اما جای هیچ نگرانی نیست. انسان های فوق العاده و بی شماری رکورد های بی نظیری را از خودشان ثبت کرده اند، که هیچکدام در سنین 2 تا 6 سالگی شان تحت آموزش های هدفهمند قرار نگرفته اند. بیشتر اشخاصی که در گینس ثبت شده اند استعداد ژنتیکی نداشته اند. فقط یک دلیل اساسی باعث پدید آمدن این رکورد ها می شود. برای درخشیدن در هر زمینه ای لازم است که تمرین کنید. خیلی خیلی  زیاد تمرین کنید.

تمرین باید هدفمند و آگاهانه باشد

تمرین هدفمند و آگاهانه به مقدار خیلی خیلی زیاد می تواند شما را به یک ستاره تبدیل کند. تبدیل به یک انسان با استعداد و خارق العاده که توانمندی های شگفت انگیزی دارد. تمرین هدفمند و آگاهانه.   

اشتراک گذاری

پاسخ دادن