ایده های شما چقدر اعتبار دارند؟

خیلی ها  فکر می کنند، ایده ها صرفا یک فکر بکر هستند، یک فکر تازه. و این دقیقا آغاز ماجرای ورشکست شدنشان است. وقتی ما می گوییم ایده یا ایده پردازی، یعنی طراحی سناریو خلاقانه ای که در کنار حل مشکلات، هم عملیاتی باشد، هم چرخه اقتصادی قابل توجیهی را طرح ریزی کرده باشد. صرفا یک ایده یا یک راهکار خلاقانه، قابلیت اجرا ندارد، نمی توان روی آن حساب کرد. برای همین است که می بینید تعداد شرکت های ورشکست شده، کسب و کارهایی که بعد از 6 ماه ورشکست می شوند و با بحران مواجه می شوند، خیلی زیاد است. چون ایده هایشان را اعتبار سنجی نمی کنند. ایده ای که اعتبار سنجی نشود، یک ایده خام است که ضمانت اجرایی ندارد. شما هم نباید روی آن حساب کنید. وقتی می خواهید دست به اقدام بزنید، قبل آن باید ایده هایتان را شبیه سازی کنید. ببینید اگر اجرا کردید ممکن است با چه مشکلاتی مواجه شوید. چه پیامد هایی دارد. برای آن اتفاقاتی که خارج از کنترل شما است باید فکر کرده باشید، راهکار داشته باشید، به یکلاره وسط گود نپرید. برای همین است که می بینید، چالش ها خیلی زیاد هستند، بحران هایی که آدم ها را ورکشسته می کنند خیلی زیاد هستند. عمر و انرژی و سرمایه ای که پای کار می گذارید شما را به قهقرا می برد و نابودتان می کند.

 شاخص هایی برای ارزیابی ایده ها

1) مطلوبیت

2)امکان پذیری

3)قابلیت تداوم

با توجه به این شاخص ها که برای ارزیابی ایده ها لازم است، باید از این به بعد با ایده های خام، خودتان را در دام بدبختی، گرفتاری و ورشکستگی نیاندازید. ایده ها را اعتبار سنجی کنید و پس از ارزیابی در مورد شاخص هایی که گفته شد آن ها را به کار بگیرید و برایش جواب داشته باشید. مطمئنا با دقت بیشتر و نگاه متفاوت و متمایز تر به فرآیند ایده پردازی، می توانید ایده های کارآمدی را طراحی کنید.

, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن