براستی تعریف واقعی مدیریت چه چیزی است. به طور سنتی مدیریت به عنوان هنر انجام کارها برای مردم تعریف می شود. این دیدگاه سنتی در مورد مدیریت درجایی که کارگران ماهر و حرفه ای هستند نامناسب تلقی می شود. همچنین در سطح بالاتری از آرزوها به دلایل زیر مورد انتقاد قرار گرفته است.

  • دستورالعمل هایی را که مدیر باید برای گرفتن نتیجه از دیگران باید انجام دهد را انجم نمی دهند.
  • احساس شخصیت دستکاری شده ای از مدیریت را منتقل می کند.
  • با کارمندان صرفا به عنوان وسیله ای برای کسب نتیجه برخورد می شود. به عبارت دیگرموقعیت آنها مانند یک چرخ دنده در چرخ است.
  • نیازها و خواسته های کارگران نادیده گرفته می شود. با این حال نویسندگان مدیریت مدرن مدیریت را بسیار بیشتر از این می دانند.

به طور موثر و کارامد ما باید سه اصطلاح را در اینجا شرح دهیم تا به پاسخ این سوال که مدیریت یعنی چه نزدیک تر شویم.

تعریف واقعی مدیریت شامل فرآیند، اثربخشی و کارایی

اصطلاح فرآیند به معنای عملکردهای اصلی یا فعالیتهایی که مدیریت باید انجام دهد تا کارها انجام شود می باشد. این دستورالعمل ها، برنامه ریزی و سازماندهی و کارگردانی و کنترل کارکنان است.

اثربخشی: اثربخشی در مدیریت مربوط به انجام کارهای درست است. برای تکمیل فعالیت ها و دستیابی به اهداف است. به عبارت دیگر مربوط به نتیجه نهایی است.

کارایی: کارایی به معنای استفاده بهینه از منابع در فرآیند انجام کار داده شده است. کارایی فوق العاده می شود اگر، ورودی مواد برای تولید مقدارمورد نیاز کالا کمتر و در عوض تولید کالاها بیشتریا کالاهایی بهتری با ورودی هایی داده شده تولید شود.

تعریف واقعی مدیریت, یوبان

اگرچه عمر مدیریت بیش از 80 سال است. هیچ توافق مشترکی در مورد تعریف دقیق آن در بین کارشناسان وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان مدیریت سعی در تعریف مدیریت دارند اما هیچ تعریفی از آن بصورت جهانی پذیرفته نشده است. بنابراین می توان گفت برای تعریف واقعی مدیریت چیزی وجود ندارد. زیرا مدیریت یک مفهوم است و می تواند به روش های مختلفی تعریف شود که هریک موافقان و مخالفان خود را دارد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن