از نقش مهم باور در زندگی چه می دانید؟!

آکادمی کوچینگ یوبان

یوبان باش تا به رویاهات برسی

خودتونو باور کنید! بله عنوان این کلیپ تاثیر گذار از یوسف شکیبان در مورد باور است اما باور به خودتون...

تا خودتونو باور نکنید، کسی هم شما رو باور نمیکنه، تا خودتونو جدی نگیرید، کسی هم شما رو جدی نمیگیره، شما باید خودتونو بپذیرید تا دیگران هم شما رو بپذیرند، شما باید برای خودتون احترام قائل باشید، تا دیگران هم براتون احترام قائل باشن، تا برای خودتون ارزش قائل نباشید، کسی براتون تره هم خورد نمیکنه، اینو باور کنید.... بدین معنا که خودتونو باور کنید؛ ضمناً باور بدون تلاش باور توهم زاست.

حالا که خوب متوجه شدید باور داشتن خودتون  چقد مهمه، نظر بدین و برای دوستانتون به اشتراک بذارید، راستی در مورد باور اشتباه چه میدانید؟؟ آکادمی امید و انگیزش یوبان منتظر نظرات شماست.

از نقش مهم باور در زندگی چه می دانید؟! | یوبان

خودتونو باور کنید! بله عنوان این کلیپ تاثیر گذار از یوسف شکیبان در مورد باور است اما باور به خودتون…

تا خودتونو باور نکنید، کسی هم شما رو باور نمیکنه، تا خودتونو جدی نگیرید، کسی هم شما رو جدی نمیگیره، شما باید خودتونو بپذیرید تا دیگران هم شما رو بپذیرند، شما باید برای خودتون احترام قائل باشید، تا دیگران هم براتون احترام قائل باشن، تا برای خودتون ارزش قائل نباشید، کسی براتون تره هم خورد نمیکنه، اینو باور کنید…. بدین معنا که خودتونو باور کنید؛ ضمناً باور بدون تلاش باور توهم زاست.

حالا که خوب متوجه شدید باور داشتن خودتون  چقد مهمه، نظر بدین و برای دوستانتون به اشتراک بذارید، راستی در مورد باور اشتباه چه میدانید؟؟ آکادمی امید و انگیزش یوبان منتظر نظرات شماست.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن