ماسابومی هوسونو تنها مسافر ژاپنی بود که در کشتی تایتانیک حضور داشت و توانست با فریب مامورین کشتی جان خودش را نجات دهد. اما کسی در کشورش برای زنده ماندن او خوشحال نشد! در دل داستان این فرد پیامی آموزنده وجود دارد که پیشنهاد می کنیم این فایل صوتی از یوبان را از دست ندهید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن