نازنينا دوست يعنی انتخاب

يعنی از بنده سلام، از تو جواب

دوست يعنی دل به ما بستی رفيق؟

دوست يعنی ياد ما هستی رفيق؟

دوست يعنی مطلبت را ديده ام

, یوبان

يعنی احوال تو را پرسيده ام

دوست يعني در رفاقت كاملی

دوست يعنی: نيستی و … در دلی

دوست يعنی: دوستی را لايقم؟

تو حقيقت، من مجازی عاشقم

دوست يعنی كار و بارم خوب نيست

تو نباشی، روزگارم خوب نيست

دوست يعنی بغض لبخندم شكست

دوری و جای تو گلدانی نشست

دوست يعنی مثل جان و در تنی

دوست يعنی خوب شد تو با منی

دوست يعنی حسرت و لبخند و آه

ميشوم دلتنگ رويت گاه گاه

دوست يعنی جای پايت بر دل است

دوری از تو جان شيرين مشكل است

دوست يعنی نكته های پيچ پيچ

دوست يعنی جز محبت، هيچ هيچ

دوست يعنی از سكوت من بخوان

دوست يعنی در كنار من بمان

دوست يعنی خنده های ريز ريز

دوست يعنی دوستت دارم عزيز

اشتراک گذاری

پاسخ دادن