بسیاری از افراد فکر می کنند که زمانی باید مقداری از دارایی های خودشان را به دیگران کمک کنند که پولدار باشند. بزرگ ترین ضعف ذهنی درباره ی ثروت این است که فکر کنید فقط از پولی باید بگذرید که ده برابرش را در جیب تان به عنوان جایگزین نگهداری می کنید. برای درک راز دستیابی به ثروت باید این ذهنیت غلط را از وجودتان پاک کنید. سریعا در مسیر درست این راه پر پیچ و خم گام بردارید.

این نکته مهم را باید درک کنید. تا زمانی که چیزی را که به آن نیاز دارید را با سخاوتمندی نبخشید پولدار نمی شوید! این یکی از رازهای بزرگ ثروتمند شدن است. چقدر حاضرید زمانی که خودتان به پول نیاز دارید آن را ببخشید؟ چقدر حاضرید قید رفع مشکل جزئی خودتان را به دلیل رفع مشکل بزرگی از شخصی دیگر بزنید؟

راز دستیابی به ثروت تغییر ذهنیت خود نسبت به پول و ثروت است

اگر می خواهید به راز دستیابی به ثروت پی ببرید. دیر یا زود باید ذهنیت خودتان را نسبت به پول و ثروت تغییر دهید. قبل از شروع تلاش کردن و رفع موانع و هر چیز دیگری در این مسیر، باید ابتدا ذهنیت خود را تغییر دهید. باید به این درک برسید که موفقیت همیشه با از خود گذشتگی بدست می آید. هرگز نمی توانید بدون اینکه هزینه چیزی را بپردازید آن را بدست آورید. هنگامی که به شخصی کمک می کنید، احساس خوشایندی که به شما دست می دهد. به طور غیر ارادی موانع موفق شدن شما را از سر راه تان بر می دارد.

در این ویدیو زیبا از آنتونی رابینز، نویسنده، کارآفرین و سخنران بزرگ. او راز دستیابی به ثروت کلان را با بیان داستان کمکی که در جوانی به دوستش کرده را آن هم در زمانی که خودش از زندگی نا امید بوده. به پول اندکش نیاز مبرم داشته است را تعریف می کند. توضیح می دهد که چطور این کار باعث رفع موانع بزرگ زندگی اش و در نتیجه موفقیت او شده است. 

راز دستیابی به ثروت, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن