وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. اولین قدم های دستیابی به موفقیت در مدیریت موثر زمان شناسایی گذران وقت است. سعی کنید یک یادداشت از نحوه گذراندن وقت خود نگه دارید که هر چقدر وقت خود را برای کارهایی مانند تماشای تلویزیون و یا کارهای نامناسب صرف می کنید.

سابقه چگونگی گذران یک روز معمولی را ثبت کنید. این مراحل را دنبال کنید تا بیاموزید چگونه زمان خود را به طور موثر مدیریت کنید. ابتدا لیستی از وظایف خود تهیه کنید. سپس تخمین بزنید که چقدر برای هر کاری وقت صرف می کنید. کار های غیر ضروری را حذف کنیم. در بعضی از موارد کارهایی که ممکن است را به دیگران محول کنید. وظایف خود را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنید. اگر در تشخیص مهم ترین کار مشکل دارید از خود بپرسید: چه مواردی در لیست برای برآوردن نیازهای شما کاملاً ضروری است.

محدود کردن زمان، باعث مدیریت موثر زمان می شود

با تغییرات اندکی در برنامه روزانه شما می توانید وقت آزاد بیشتری داشته باشید. فقط یک ساعت زودتر بیدار شدن می تواند تفاوت زیادی در نحوه ساختار روز شما ایجاد کند. با این روش شما وقت بیشتری در موارد اضطراری غیر برنامه ریز زندگی مانند مشکلات اتومبیل، مراقبت از کودکان و بیماران و کارهای متفرقه خواهید داشت. کامپیوتر ها، دستگاه، تلفن همراه و تلویزیون ها وقتی برای هیچ چیز مثمر ثمر استفاده نشود، باعث حواس پرتی می شود.

محدود کردن زمان استفاده از آن ها را در نظر بگیرید. لیستی از قراردادها و رویدادهای شغلی و شخصی را یادداشت کنید. خواه یک برنامه با یک برنامه کامپیوتر تان باشد یا برنامه برای تلفن هوشمند. موضوعی را انتخاب کنید که به طور منظم و راحت تر با آن کار کنید.

تمرین مدیریت موثر زمان این امکان را به شما می دهد که وقت بیشتری صرف چیزهایی کنید که برای شما مهم است.
خواه زمان سرگرمی با خانواده و دوستان باشد یا حتی یک کم بیشتر برای خودتان وقت بگذارید.

مدیریت موثر زمان, یوبان

در این ویدیو از آکادمی امید و انگیزش یوبان به آموزش روش های موثر مدیریت زمان پرداخته شده است.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن