[print_posts pdf="yes" word="yes" print="yes"]

رویا پردازی هدف گذاری بلند مدت هست. یعنی وقتی که ما درباره هدف گذاری صحبت می کنیم این بازه زمانیش خیلی مهمه.

توی بلند مدت می خوای به کجا برسی؟ توی کوتاه مدت چه کارهایی می خوای بکنی تا به اونجا برسی؟

برای فهمیدن جواب این سوال ها این ویدیو رو تماشا کنید. با یوبان همراه باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن