بحث واقعا رسیدن یا عمل کردن نیست بحث اینجا فقط و فقط تصور کردنه. قطعا یادتونه بچه که بودیم تویه بازی های خیالیمون پادشاه کل جهان می شدیم یا حتی پرواز می کردیم. چرا اون رویا پردازی رو دیگه نداریم؟ بنظرتون واقعا خوبه که آدم رویا پرداز باشه؟ این سوالات و هرچی نکته مهم در مورد رویا پردازی هست رو تویه این پست براتون به اشتراک گذاشتیم. ببینید لذت ببرید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن