در حال مشاهده: دسته‌بندی نشده

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ه‌ای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض…

رفتار ما در سازمان بر رفتار کارمندانمان تاثر مستقیمی دارد . بعنوان رئیس سازمان همواره باید راهکارهایی اجرا کنیم که بتوانیم از تمامی ظرفیت کارمندانمان استفاده کنیم و مراقب باشیم باعث بی انگیزه شدن آنها نشویم. در این فایل صوتی…