توماس کارلی بعنوان یک محقق برجسته بمدت پنج سال صدها فرد فقیر و ثروتمند را زیر نظر گرفت همه ی رفتار و افکار آنها را ثبت کرد. او نتیجه شگفت انگیز مطالعاتش را در کتابی تحت عنوان عادات موفق روزانه افراد ثروتمند ثبت کرد .  

در این دوره چند قسمتی صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان ، بدون نیاز به خواندن این کتاب ، با چکیده مهمترین مطالب این کتاب آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن