برای یک فروش موفق تکنیک های زیادی وجود دارد . اجرای درست هر تکنیک هر چند کوچک می تواند میزان فروش شما را افزایش دهد. در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، با تکنیک معروف فروش از طریق گوش راست آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن