همه ی ما در زندگی خصوصی و در خلوت خودمان علاقه داریم کارهایی را انجام دهیم ولی به علت عرف اجتماع به خودمان اجازه نمی دهیم که آنها را انجام دهیم و یا حتی بیان کنیم.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، به صورت آکادمیک و علمی به بررسی روش های برخورد با لذت های گناه آلودمان پرداخته خواهد شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن