برای بهبود در روند کارتان همواره باید در حال تغییر باشید. شما همواره باید برای تغییر در نگرش ها و رفتارهای اشتباهتان اشتیاق داشته باشید.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، با مدل معروف ادکار که یکی از معروفترین مدل ها برای مدیریت تغییر پذیری می باشد آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن