امروزه بسیاری از افراد به اشتباه واژه برند را مترادف لوگو برای یک کسب و کار میدانند. هرچند که لوگو یک عنصر مهم برای کسب و کار شما به حساب می آید اما عملکرد و مفهوم آن با منظور از برندینگ کاملا متفاوت است.

اصطلاح برند، گاهی مردم از آن به جای طراحی آرم یا طراحی هویت استفاده می کنند. حتی گاهی تایپوگرافی! بنابراین بیایید با این شروع کنیم که برندینگ چه چیزی نیست؟ چون خیلی چیزهایی که مردم می گویند نیست.

باورهای نادرست از برندینگ

برندینگ، لوگو نیست. در واقع لوگو یک ابزار بسیار مفید برای یک کسب و کار است اما یک برند نیست. بلکه یک نماد برای یک برند است و یک برند، یک محصول نیست. بنابراین وقتی مردم در مورد این برند یا آن برند صحبت می کنند. آن ها در واقع در رابطه با خرید یک محصول یا محصول دیگر صحبت نمی کنند.

مردم می گویند منظور از برندینگ یا نام تجاری، در واقع وعده شرکت است که به مشتریان می دهد. این حرف تا حدودی درست است. یعنی برند به عنوان یک وعده عمل می کند اما این هم دقیقا درست نیست. برندینگ از نظر بعضی مردم، مجموع تمام توجهاتی است که یک شرکت از مخاطبان می گیرد. اما دیده شدن و توجه مردم نیز تعریف درستی از برندینگ نیست. بنابراین هیچکدام از این ها واقعا تعریف برندینگ نیستند.

منظور از برندینگ چیست؟

منظور از برندینگ یک نتیجه است. برند احساس مشتری نسبت به کالا، سرویس یا یک شرکت است. برند در قلب و سر آن ها جای میگیرد. وقتی چیز خامی به استفاده کننده داده می شود، مشتریان چیزی از آن می سازند و یک احساس نسبت به آن بدست می آورند. بنابراین وقتی یک مارک ایجاد می کنید، شما فقط یک برند ایجاد نمی کنید. بلکه میلیون ها برند ایجاد می کنید. مانند مردمی که مشتریان شما هستند. هرکدام برند متفاوتی از شما دارند. منظور از برندینگ شهرت است. شهرت تجاری شما است. در مورد اینکه این شهرت چیست، افراد متفاوت فکر می کنند.

منظور از برندینگ, یوبان

در این ویدیو به تمامی سوالات شما درباره ی برند و برندینگ پاسخ داده شده است.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن