چقدر برای اینکه به فروش مورد نیاز خودتان دست پیدا کنید پیگیر هستید؟ سماجت شما برای رسیدن به فروش زیاد در کسب و کارتان تنها راه دستیابی به موفقیت است. در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، یاد خواهید گرفت که چگونه می توانید به یک فروشنده موفق تبدیل شوید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن