مدیرکل کیست؟ مدیرکل یا General Manager (GM) کسی است که مسئول مدیریت یک کسب وکار یا یک منطقه خاص از یک شرکت است. یکی از وظایف مدیر کل این است که اطمینان حاصل کند که تجارت، به طور کارآمد کار کند. همچنین تا آنجا که ممکن است سود کسب می کند. مدیرکل نباید با یک مدیر میانی یا یک مدیر اشتباه گرفته شود.

مدیر کل همان مدیر اجرایی یا یک رئیس نیست. مدیر اجرایی عالی ترین مدیر یک شرکت است. به عنوان مثال مدیر عامل فعلی اپل، آقای تیم کوک. هدایت کل شرکت را بر عهده دارد اما اپل تعداد زیادی مدیرکل دارد. مدیرانی که مسئول بخشهای مختلف این شرکت عمومی هستند.

مدیران کل معمولاً بالاتر از  بیشتر کارمندان یک شرکت هستند. اما در بیشتر موارد آنها زیر سطح مدیران شرکت در زنجیره فرماندهی هستند. مدیرکل معمولاً به صاحبان مشاغل  یا مدیران شرکتها پاسخ میدهد.

وظایف مدیر کل، انجام هماهنگی ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایی که به نفع تجارت است می باشد. مسئولیت آنها مراقبت از کارهای روزمره تجارت. ایجاد و اجرای استراتژی های طراحی شده برای کمک به رشد کارکنان مدیریت مشاغل. همچنین مدیریت پروژه ها و وسایل در شرکت و تصمیم گیری در مورد استراتژی ها را بر عهده دارند.

در شرکت های بسیار کوچک مدیر کل ممکن است شخصی باشد که همه آن کارهایی را که در شرکت های بزرگ اداره می کنند انجام دهد. مدیرکل معمولاً مسئول یک شعبه یا منطقه است. به عبارت دیگر مدیران کل مشاغل کوچک، در مقایسه با مشاغل بزرگتر، مسئولیت قسمت های بیشتری از شرکت را بر عهده دارند.

وظایف مدیر کل, یوبان

در این ویدیو از آکادمی امید و انگیزش یوبان با شرح وظایف مدیرکل و آنچه یک مدیرکل انجام میدهد آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن