ممکن است ویژگی های مثبت در تمام مدیران موفق شبیه هم نباشند، اما ویژگی های مدیران ناموفق تقریبا همیشه مشابه هم هستند. با دنبال نکردن راه اشتباه دیگر مدیران ناموفق می توانید به بهترین نتیجه دلخواه تان دست پیدا کنید.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، با 25 ویژگی مشترک مدیران ناموفق دنیا آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن