همیشه شنیده ایم که اگر می خواهید یک فروشنده موفق باشید حتما باید ویژگی های خاصی داشته باشید. در غیر این صورت محکوم به شکست هستید. اما باید این را در نظر بگیریم که برای هر زمینه کاری خاص ویژگی های متفاوتی نیاز است و مهمتر از آن باید بتوانید خودتان باشید!

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، با ویژگی های یک فروشنده خوب آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن