برند کردن یک شخصیت برای هر نوع از مشاغل راه کارهای متفاوتی دارد. مثلا یک کارمند ساده در یک شرکت با مدیرکل همان شرکت متفاوت است و همان مدیرکل با یک آشپز حرفه ای متفاوت است. پرسنال برندینگ برای مدیران نیز متفاوت است. هیچ نسخه واحدی برای برند کردن یک شخصیت در همه ی مشاغل و مهارت ها وجود ندارد.

می خواهیم در مورد مهمترین مسائل توسعه شخصی و پرسنال برندینگ برای مدیران صحبت کنیم. برند شخصی چیست و چرا برای مدیران و رهبران اهمیت دارد؟ یک برند شخصی تماماً تجربه داشتن یک رابطه با شماست. اگر همکاران شما نمی دانند که برندهای شخصی آنها خوب است یا نه، شرم بر آن ها. چون بسیار مهم است که همکارانتان بدانند که چه کسی هستند و به عنوان یک رهبر چه چیزی ارائه می دهند؟

منظور این است که اگر شما نمی توانید هویت اصیل خود را نسبت به آنچه در آن زندگی می کنید، تشخیص دهید. شخص دیگری نقش شما را بازی خواهد کرد. بنابراین شما نمی توانید بگویید که یک نام تجاری چیزی اختیاری است چون پرسنال برندینگ برای مدیران اساسی است. برای رهبران واقعا یک پیش نیاز برای رهبری موفق است. یک پیش نیاز اجباری است. شما را قادر می سازد یک رهبر و مدیر بهتر باشید. به شما اجازه می دهد تا رهبری معتبرتر باشید تا نفوذ و تاثیر بیشتری داشته باشید.

پرسنال برندینگ برای مدیران از محل کار شروع می شود

برند شخصی جوهر رهبری است. شما نمی توانید بدون استفاده از پرسنال برندینگ بهینه رهبری کنید. اگر همچنان احساس می کنید بین خود بودن و آنچه دیگران می خواهند باشید گیر افتاده اید. باید خودتان باشید. وقتی به آن سطح مدیریت می رسید، شما واقعا باید بدانید که برند تجاری شخصی شما چه چیزی است. شما باید درک کنید که در آینده محل کارتان چگونه بنظر می رسد؟ باید بسیار پرتحرک تر باشد. باید انعطاف پذیر و متنوع و با برند تجاری شخصی شما بیش از هر زمان دیگری همراه باشد.

پرسنال برندینگ برای مدیران, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن