اداره یک شرکت به کارگیری مهارت های کسب و کار و دانستن اینکه چطور رو به جلو پیشرفت کنیم، را می طلبد. سازمان دهی شرکت می تواند خیلی پیچیده باشد، اما در مسیر دستیابی به کارایی و سودآوری بیشتر همه باید در جهت این هدف مشترک کار کنند. کار مدیریت یک شرکت چیدن ساختارها و مجموعه ها برای اتحاد نیروی کار در جهت رسیدن به هدف است.

در این مقاله مدیریت کسب و کار، در 4 بخش بصورت چک لیستی کامل به حوزه های مختلفی که باید با آن ها آشنایی داشته باشید تا بتوانید شرکت و کارکنان خود را به بهترین نحو و به صورت اصولی مدیریت کنید می پردازیم.

بخش یک؛ شناخت دامنه مسئولیت و  قدرت شما

  1. سازمان شرکت را بازبینی کنید. گام اول باید این باشد که ببینید شما دقیقا چطور با مدیریت شرکت منطبق می شوید. با امتحان کردن ساختار سازمانی خود شروع کنید. پیچیدگی این ساختار تا حد زیادی به اندازه شرکت بستگی دارد. به عنوان مدیرعامل شما ممکن است مسئولیت مدیران اجرایی، ده ها کارمند و ده ها نفر از مدیران و هزاران نفر از کارکنان را به عهده داشته باشید.
  2. به بخش های مختلف شرکت نگاه کنید و ببینید که چطور فرآیندها پیش می روند.
  3. بسته به نوع ساختار اجرایی شرکت، شما احتمالا گزارش هایی دریافت می کنید؛ یا به طور مستقیم به کارکنان یا مدیران اجرایی مثل مدیر ارشد مالی و معاون رئیس بخش های مختلف.
  4. کشف کنید که به چه کسی گزارش می دهید. مدیرعامل می تواند سرمایه گذار یا صاحب شرکت باشد؛ بنابراین تنها مسئول گزارش دادن به سایر سهامداران بزرگ خواهد بود. هرچند در خیلی از موارد مدیرعامل شرکت به هیئت مدیره متشکل از مدیران یا صاحبان شرکت هم گزارش می دهد. آن ها به عنوان دست راست هیئت مدیره و در راستای انجام تصمیم های آن ها حرکت می کنند. مدیرعامل همچنین می تواند پشت سر هم به همراه بقیه بخش های اجرایی مثل معاون رئیس یا خود رئیس، برای گرفتن تصمیمات کلیدی کسب و کار، کار کند. به روشنی برای خود مشخص کنید که قرار است به چه کسانی گزارش بدهید.
  5. هدف گزارش دهی خود را معلوم کنید. وقتی به هیئت مدیره یا صاحب شرکت گزارش می دهید، اگر ملزم به انجامش هستید، شما طبق برنامه عملیاتی جدید یا طبق جریان برنامه جاری گزارش خواهید داد. پیشرفت شرکت باید در فواصل زمانی مشخص طبق درخواست هیئت مدیره گزارش داده شود. هم چنین هیئت مدیره ممکن است تمایل داشته باشد که مدیر عامل هر سه ماه یکبار یا به صورت سالیانه، گزارش سلامت مالی شرکت را به آنها بدهد.
  6. مدیرعامل همچنین برای ارزیابی کار زیر مجموعه اجرایی و گزارش یافته های آنها به هیئت مدیره، مسئول است.
  7. اهداف اجرایی مدیریت را بشناسید. وظایف مدیر عاملین بین سازمان های مختلف، متفاوت است. شما احتمالاً برای رشد شرکت از طریق برقراری یک رابطه جدید یا در بعد کوچکتر با تمرکز بر رشد یک وجه، مسئولیت دارید. برای کسب موفقیت شما باید ببینید که دقیقا کار شما چطور ارزیابی خواهد شد. اگر یک زمانی توقع هیئت مدیره از شما قرار دادن شرکت در مسیر تازه ای باشد ولی شما به جای این کار در فروش بیشتر تمرکز کنید، به احتمال خیلی زیاد برای شما جایگزین می آورند. 
  8. اهداف خاص را دنبال کنید؛ بدین منظور برنامه ریزی مشخصی برای دستیابی به آنها طراحی کنید که از عهده کار بر بیایید.
  9. درک درستی از محدودیت ها، نیازها و دارایی‌های مالی داشته باشید. مدیرعامل باید از همه منابع شرکت اعم از منابع مالی و منابع انسانی، آگاهی داشته باشد. آنها باید بدانند که چقدر بودجه به بخش های مختلف اختصاص بدهند و اینکه چطور خیلی کارآمد باشند که به بهترین نتایج دست یابند. دارایی های شرکت مثل ذخایر نقدی و سایر دارایی های جاری را شناسایی کنید که در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرند. نیازهای شرکت را طوری که با برنامه شما هماهنگی داشته باشند منطبق کنید؛ از اولویت بندی مهمترین جنبه ها و آماده سازی آنها از طریق منابع شروع کنید.
  10. توزیع موفق منابع، به درک درست شما از عملکرد و محدودیت های شرکت نیاز دارد.
. . .

همراه عزیز؛ این یک محتوای ویژه است
برای مشاهده این مطلب وارد حساب کاربری خود شوید.

ثبت نام اکانت جدید

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری