در این کلیپ انگیزشی می خواهیم بدانیم انسانیت چیست؟ به معنای مراقبت و کمک به دیگران در هر مکان و هر زمان ممکن است. به معنای کمک به دیگران در مواقعی است که بیشترین کمک را به آنها می کند. انسانیت به معنای فراموش کردن منافع خود خواهانه ما در مواقعی است که دیگران به کمک ما نیاز دارند. انسانیت به معنای ابراز عشق بی قید و شرط به هر موجود زنده ای در کره زمین است. فضیلتی است که با اخلاق اساسی نوع دوستی ناشی از شرایط انسانی مرتبط است. همچنین نماد عشق و عطوفت انسان نسبت به یکدیگر است.

اگر فکر می کنید غذا خوردن و تفریح فقط کاری است که ما برای انجام آن متولد شده ایم، باید بگویم شما دقیقا نمی دانید انسانیت چیست و باید یک نکته را در ذهن داشته باشیم. حتی حیوانات هم می توانند این کار را انجام دهند. برای کمک به فعالیت های بشردوستانه نیازی به یک حساب بانکی سنگین نیست. پرداخت عادلانه کمک های داخلی ما نیز انسانیت است. بلند کردن کیسه سنگین برای یک پیرزن انسانیت است. کمک به یک فرد معلول برای عبور از جاده انسانیت است. کمک به انجام کارها در خانه انسانیت است. در واقع کمک به هرکسی که محتاج باشد انسانیت است.

به محض درک اهمیت بشریت در زندگی روزمره، هدفی که برای آن در کره زمین هستیم به طور خودکار آشکار می شود. کمک به هر روشی به هر شخص یا حیوانی بدون انتظار از دریافت جایزه و پاداش چیزی است که انسانیت نامیده می شود.

مطمئناً بعد از دیدن این کلیپ انگیزشی زیبا و احساسی به پاسخ انسانیت چیست پی می برید.

انسانیت چیست, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن