کتاب پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید اثر تام راس می باشد. فرهنگ کاری و جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم ما را ترغیب می کند که بر ضعف هایمان غلبه کنیم. همچنین با نقص هایمان مبارزه کنیم. اما مهم تر از کاهش نقاط ضعف، افزایش و تقویت نقاط قوت است. هر کسی توانایی ها و نقاط قوت ذاتی خاصی دارد. با شنیدن این کتاب می توانید با شناسایی و تقویت نقاط قوت و توانایی ها آن ها فعال کرد. همچنین می توان در محل کار و محل زندگی به موفقیت رسید.

افراد مختلف نقاط قوت مختلفی دارند و هر کس باید با توجه به توانمندی هایش شغلی را انتخاب کند. بعضی افراد تا به اهدافشان نرسند دست از کار نمی کشند. معتقد ها تنها بر اساس عقایدشان عمل می کنند و آیند ها نگرها می توانند تصاویر روشنی از آینده ارائه کنند.

فرمانده ها و توسعه دهنده ها

فرمانده ها افراد را رهبری و هدایت می کنند و توسعه دهنده ها افراد را ترغیب به پیشرفت می کنند. علاوه بر این همسازها و مسئولیت پذیر هر کدام به نوبه خود به فکر خشنودی دیگران هستند.

ایده پردازها و یادگیرندگان از فرصت هایشان به خوبی استفاده می کنند. ایده پردازها برای ایده پردازی و دومی برای یادگیری مهارت های جدید. استراتژیست ها و افراد جذاب با راه حل های تحلیلی و جذاب ها با قدرت متقاعد سازی خود کارهایشان را پیش می برند. در نهایت مهم این است که هر کس از نقاط قوتش به بهترین نحو بهره ببرد!

اگر به هر دلیلی موفق به خواندن این کتاب نشده اید، یوبوک خلاصه این کتاب را به صورت صوتی برای شما تهیه کرده و در سایت یوبان قرار داده است. با این خلاصه کتاب صوتی در یوبوک همراه باشید.

, یوبان

گوینده: فاطمه جعفرزاده

اشتراک گذاری

پاسخ دادن