در حال مشاهده: ایده پردازی

روش موج سواری روی ایده دیگران همانطور که می دانید این فرآیند فکر کردن وایده پردازی به اندازه کافی کسالت آور و خسته کننده هست. مخصوصا برای آن دسته از آدم هایی که اصلا اهل فکر کردن و راهکار دادن…

ایده های شما چقدر اعتبار دارند؟ خیلی ها  فکر می کنند، ایده ها صرفا یک فکر بکر هستند، یک فکر تازه. و این دقیقا آغاز ماجرای ورشکست شدنشان است. وقتی ما می گوییم ایده یا ایده پردازی، یعنی طراحی سناریو…

2 روش ایده پردازی ایده پردازی برای کسانی که در زندگی فکر نمی کنند و خلاقیتی از خودشان نشان نمی دهند و در واقع چشم و گوششان به دست و دهن مردم است، طبیعتا قابل درک نیست. و باید بپذیریم…

زیربنای ثروت های میلیون دلاری ایده ها زیربنای موفقیت های بزرگ هستند. چه بخواهیم چه نخوایم، همه آدم های ثروتمند همه کارآفرینان با یک ایده خاص و خوب شروع کرده اند و آن باعث شده است که موفقیتشان خیلی راحت…