اگر در رأس نباشم نمی توانم مدیریت کنم! این اولین اشتباه مدیریت در افراد است. نباید فکر کنید که لازمه ی مدیریت کردن این است که در راس همه امور باشید.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، این نگرش غلط مورد بررسی قرار می گیرد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن