هرچند داشتن انگیزه و روحیه در روند زندگی شما تأثیر مثبتی پیاده می کند ولی بر خلاف باورهایتان باید بگوییم شما برای پیشرفت به انگیزه نیاز ندارید. مهمترین عامل پیشرفت شما انضباط شخصی است.

در این فایل صوتی انگیزشی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، مطالبی در رابطه با لزوم داشتن انضباط شخصی بیان خواهد شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن