تبلیغات عضو جدانشدنی از فرایند موفقیت در فروش هر شرکت است. اما هر تبلیغ برای اثرگذاری بیشتر به یک ایده مناسب و جدید نیاز دارد. خلق یک ایده جدید چالش های خاص خودش دارد.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، راهکارهایی موثر برای خلق ایده های تبلیغاتی فرا خواهید گرفت.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن