کسی که اونجا بود از من پرسید که می خوای چکار کنی؟ من واقعا نمی دونم. کاری که می کنم اینه که انتظار ندارم که خدا چیز خیلی خوبی برای من ذخیره کرده باشه. ایمان در زندگی باعث آزادی می شه.

قرار نیست بدونی. نباید ناامید بشی چون زندگی راز آمیزه. اگر می خوایی این رمز و راز رو از خودت دور کنی تا از همه چیز مطمئن باشی. در این صورت شما به ایمان نیاز نخواهید داشت.

ایمان بهترین چیزه وقتی آینده رو نمی دونی. بنابراین خداوند ما رو اغلب در موقعیت هایی قرار میده که ما نمی دونیم. ایمان در زندگی تکیه کردن بیش از حد به دانسته های خودمون رو بهم می زنه. مثل یک مربی که تمرین شما رو با دستگاه وزنه شروع می کنه. بعدش شما رو روی یک نیمکت قرار می ده و اینبار وزنه های آزاد بهت می ده. چون الان ثبات کمتری داره و عضله های بیشتری درگیر می شه. سرانجام شما رو روی توپ قرار می ده. جایی که همه چیز ناپایداره و وقتی که شما رو روی توپ میزاره. در حقیقت داره درون شما رو می سازه. بنابراین اگه زندگی شما بی ثبات تره. شما باید با ایجاد ایمان در زندگی به درون خودتون رجوع کنید تا خودتون رو تثبیت کنید.

شما به اندازه کافی قوی هستین که جلوی بی ثباتی وایسین و اگه از قبل همه چیو میدونستین. جایی برای ایمان. برای کشف کردن و برای نوآوری وجود نداشت. چون خلاقیت ها در عدم اطمینان داشتن ساخته میشه. در عدم اطمینان و در وسط هرج و مرج ساخته میشه.

سخنان فوق انگیزشی و پندآموز تی دی جیکس، از بزرگترین سخنرانان انگیزش جهان در مورد داشتن ایمان در زندگی همراه با استیو هاروی را برایتان ترجمه کرده ایم.

ایمان در زندگی, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن