مراقب سندروم سطحی نگری باشید! به جرات می توان گفت در بین تمامی بیماری های مدیریتی، سندروم سطحی نگری یکی از شایع ترین و پایه ای ترین آنهاست.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، با این ضایعه مدیریتی آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن