در عین استفاده از این سیزده عضو، مدیریت ذهن فراموش نشود:
1- سر: برای نه گفتن در زمان مناسب استفاده کنید. در این صورت احترام بیشتری به شما می گذارند چون می فهمند هر مسئله ای را قبول نمی کنید.
2- چشم ها: برای فهماندن پیام متاسفم بگذارید چشمانتان پیش قدم شوند. هر چند کارهای درستتان بیشتر است، اما هنگام اشتباه تاسف خود را ابراز کنید تا دیگران حس کنند شما هم ناراحتید در این صورت هوشمندانه تر کار خواهند کرد چون می دانند که شما هم تاسف آنها را می پذیرید.
3- گوش ها: وقتی تراکتور در گِل،گیر می کند از دنده کمکی استفاده می کند، در این صورت چرخ های عقب با هم یکی شده و تراکتور از گِل، در می آید. شما هم وقتی در گِل و لای گیر می کنید، از یک گوش بشنوید و گوش دیگر بیرون دهید.
4- بینی: بینی خود را در مدیریت و نظارت بر فعالیت افراد شرکت فرو برید. یعنی نسبت به جریان ها مطلع باشید.
5- دهان: فقط به حرف زدن بسنده نکنید، بلکه منظورتان را بفهمانید.
6- لب ها: لبخند یک زبان بین المللی است که در تمام دنیا فهمیده می شود. لبخند را در محل کارتان پخش کنید تا محل کار به مکان بهتری تبدیل شود.
7- قلب: برای تشکر کردن در زمان مناسب (نه خیلی زود نه خیلی دیر). اگر لبخندتان از صمیم قلب باشد، لبخند بیشتری در محل کارتان پخش می شود.
8- گـلو: اگر دیدید کسی از کارمندانتان بار شرکت را کمتر یا بیشتر از حد مسئولیتش به دوش می کشد بگوئید و سکوت نکنید.
9- انگشتان: انتقاد نکنید و انتقاد نپذیرید. سعی کنید دیدگاه منتقد را بفهمید شاید از روی حسادت بوده و یا کار شما در راستای اهداف تیم نیست. اگر حس می کنید باید از کسی انتقاد شود یادتان باشد وقتی یک انگشتِ شما به سمت دیگران است، سه تای آنها به شما اشاره دارد.
10- صورت: سکوت تحمل ناپذیر ترین صداست،صورت شما نشان دهنده ی این مطلب است.
11- شکم: همیشه نقاط شکست از مسائل کوچک ناشی می شوند سعی کنید به آنها بخندید. خنده ی حقیقی از شکم می آید.
12- پا: یکی دو متر بیشتر برای کارمندانتان قدم بردارید، مثلا یک لیوان آب دست آنها دهید،کار آنها هم بهتر می شود.
13- گردن: قهرمان باشید تا به گردنتان مدال بیاندازند این باعث می شود تا در مدیریت سرافراز شوید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن