مصرف‌كنندگان، فرمانروايان واقعي بازارند؛ لذا شما بايد با ارائه كالاها و خدمات پرمزيت آنان را راضي نگهداريد. گام‌‌هاي اساسي راه‌اندازي كسب‌وكار، عبارت است از: تدوين طرحي براي كسب‌ وكار (تعيين خدمت يا محصول و فهرست‌كردن اهداف و مقاصد)؛ تنظيم بودجه‌ براي نخستين سال عمليات كسب و كار، تهيه سرمايه، انتخاب وكيل، نامگذاري شركت، به ثبت رساندن آن، جمع‌آوري اطلاعات پيرامون رقبا و بازار و بهبود مهارت هايي که در حيطه روابط انساني قرارمي‌گيرند.

در راه اندازی شرکت بايد بر شكاف بازاری متمركز شويد كه می توانيد در آن برنده باشيد. يكي از بهترين همكاري‌ها، همكاري يک كاسبكار و يك مخترع يا دانشمند است. بايد در شروع كسب‌وكار جديد، پيرامون رقبا، قيمت‌گذاري، بازاريابي و توزيع، اطلاعات دقيقي جمع‌آوري كنيد. شخصيتي خوب، كه دانش جذب مشتريان و اثرگذاري بر آنان را داشته باشد، سكوي پرتاب براي نيل به فروشي موفق است. مشاوره با يك حسابدار تحصيل‌كرده‌ي خوب و تدوين يك برنامه‌ي مالي شفاف ضروري است. به پنج سال زمان و ده برابر بودجه‌ي اوليه نياز است تا به درآمد زايي برسيد. فلسفه حاكم بر شركت‌هاي موفق نشان‌ دهنده‌ي ضرورت تعهد به كيفيت، خدمات، ارزش و اطمينان‌پذيري است. مطمئن ترين شالوده توليد، كيفيت است؛ پس شما نيز بايد ضمن عرضه بهترين خدمات, مشتري را اصل بدانيد؛ به همه قول‌هاي خود جامه عمل بپوشانيد؛ كسب‌ و كاري كيفيت مدار ايجاد كنيد و در انجام كارهاي كيفي اصرارورزيد و تركيب اين اصول است كه يك مؤسسه موفق را پا برجا نگه مي‌دارد.

راه اندازی شرکت, یوبان

چگونه كارمند بگيريد و روابط خود را تنظيم كنيد:

روابط ميان كارفرما و كارمند رابطه‌اي برابر و درست مانند بزرگراهي دو طرفه است و براساس سود مشترك و تقريباً برابر تنظيم مي‌شود. كارمندان خون جاري كسب‌ و كارند. بهترين شكل روابط انساني، ارائه خدمات به طور متقابل است. افرادي را استخدام كنيد كه از خودتان تواناتر باشند. تمام روابط جديد انساني يك‌دوره كوتاه مدت ماه عسل را طي مي‌كنند. اگر در اين دوره كاستي‌ها و انحرافاتي را ديديد بايد بدانيد كه فقط در حال مشاهده نوك يك كوه يخ هستيد. شما بايد با مشورت مشاور بيمه، بيمه‌اي مطمئن با توان بالاي محافظت بخريد. مهم‌ترين دارايي اصلي فرد اعتبار است؛ پس بايد بتوانيد دربارةهكارهايي كه درست انجام نشده‌اند، بي‌رودربايستي سؤال كنيد.

سعي كنيد هرگز يك اشتباه را دوبار تكرار نكنيد. از سويي ديگر، شخصي كه مي‌خواهد كسب‌ و كار بزرگي راه‌ بيندازد، نياز به عدالت دارد.

راه اندازی شرکت, یوبان

يك كارآفرين بايد محيط كاري‌اي ايجاد كند كه در آن، امكان رشد و پيشرفت براي افراد وجود داشته باشد. بررسي مواردي چون سابقه كاري، معرفي‌نامه‌ها، و نتايج امتحانات، عموماً‌ در انتخاب كارمندان مفيدند و بر برداشت كلي شما از فرآيند مصاحبه‌ اثر مي‌گذارند. بهتر است با كارمندان جديد قرارداد رسمي ببنديد. هيچ دونفري نمي‌توانند منظور دقيق خود را شفاهاً به هم تفهيم‌نمايند. هرگز بدون توافق مشاور حقوقي خود چيزي امضا نكنيد.(هرقدر هم كه به نظر بي‌خطر بيايد).

اشتراک گذاری

پاسخ دادن