از قدرت اقتصادی خود علیه رقابت آزاد استفاده نكنید. با حمایت از تصویبِ قوانینِ دست و پا گیر، رقبا را از رده خارج نكنید. به دنبال استفاده از یارانه ها و كمك های دولتی نباشید. هیچ مرد یا زنی كه لیاقت نام كارآفرین را داشته باشد, دولت را برای دریافت یارانه ها، وام ها و كمك ها نمی دوشد.آن قدر غرور داشته باشید كه از وسوسه دریافت «چیزی» در قبال«هیچ» اجتناب كنید.

اگر قرار است كسب و كار سال های سال موفق باشد باید درك روشنی از آنچه ارائه محصولاتش را میسر كرده است و آنچه برای رقابت در یك بازار آزاد لازم است داشته باشد. منافع شخصی باید در راستای تولید محصولات و خدماتی جدید به كار رود كه قبل از سودآوری به نفع مصرف كنندگان باشد. فروتنی را از یاد مبرید و از نشان دادن واكنش های تند به انتقادها بپرهیزید! ارتباط خود را با دیگران قطع نكنید. با مردم در آمیزید و آنها را به دلیل آزارهایی كه به شما می رسانند، ببخشید. روش مواجهه با نگرش های منفی مبتلا به كارآفرینان، استفاده از متانت و تعقل در واكنش به خصومت و انتقاد است. از اظهار نظر درباره آنچه نمی دانید، بپرهیزید.

موفقيت در شغل, یوبان

شما تنها بخشی جزئی از هر موضوع را می دانید؛ پس چگونه شما می‌توانید بدون آنكه هرگز كتابی را ورق زده باشید، در مورد موضوعات مختلف اطلاع داشته باشید. از صحبت در مورد مباحث خارج از حیطه مهارتی خود دوری كنید. اگر شما توصیه های كتاب را به طور كامل دنبال كنید و اگر كتابهایی را كه در كتاب نامه توصیه شده اند، مطالعه و بررسی كنید, بی شك موفق خواهید شد.

شما فرصت دستیابی به میزانی از ثروت را دارید كه افراد نادری روی زمین تاكنون در اختیار داشته‌اند. تمام تلاش خود را در راستای اخلاق به كار برید؛ خدمت كنید و ایمان داشته باشید.

موفقيت در شغل, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن