2 روش ایده پردازی

 ایده پردازی برای کسانی که در زندگی فکر نمی کنند و خلاقیتی از خودشان نشان نمی دهند و در واقع چشم و گوششان به دست و دهن مردم است، طبیعتا قابل درک نیست. و باید بپذیریم چالش خیلی از انسان ها در زندگی همین فکر نکردن است. چه بسا فرصت های فوق العاده ای را می توانستند به دست بیاورند، اگر در دنیای ایده پردازی و رویا پردازیشان بودند. با این حال این چالش خیلی از انسان هاست. یعنی خوشبختانه یا متاسفانه خیلی از آدم ها درگیر این ماجرا شده اند.

فکر کردن به تنهایی سخت است

دانشمندان نیز روی این قضیه حساس هستند، که ببینند مردم چرا تمایلی ندارند که فکر کنند. برای همین دکتر ویلسون به اتفاق همکارانش در دانشگاه ویرجینیا 11 آزمایش بالینی انجام دادند و در تک تک این آزمایش ها به این نتیجه می رسیدند که مردم تمایل ندارند بنشینند یکجا و به یک موضوع فکر کنند. در یکی از این آزمایش ها یک دستگاه شوک الکتریکی قرار دادند و اهرم آن را به دست آزمایش شونده ها دادند و گفتند: هر وقت نخواستید فکر کنید یا فکر کردن اذیتتان می کرد شاسی اهرم را فشار دهید. به شما شوکی وارد می کند و با این که این شوک دردناک بود و هر کس وقتی شاسی فشار می داده دیگر حاضر به تکرار آن نبوده اما یک چهارم زن ها و دو سوم مردها از این شوک استفاده کردند. حتی یک نفر در 15 دقیقه 190 بار به خودش شوک وارد کرده است. در نتیجه این که فکر کردن به تنهایی خیلی زجرآور و سخت است و انرژی خیلی زیادی را از آدم مستهلک می کند. مخصوصا برای اشخاصی که اصلا عادت به فکر کردن ندارند. بنابراین راهکار آن که خیلی مفید است. این که شما باید به ذهنتان استراحت بدهید و آ نرا آزاد بگذارید در زمان فکر کردن. 

اشتراک گذاری

پاسخ دادن