روش موج سواری روی ایده دیگران

همانطور که می دانید این فرآیند فکر کردن وایده پردازی به اندازه کافی کسالت آور و خسته کننده هست. مخصوصا برای آن دسته از آدم هایی که اصلا اهل فکر کردن و راهکار دادن نیستند. با این وجود ما راجع به تکنیکی صحبت می کنیم که می تواند این مشکل را به درستی برایتان حل کند. اما قبل از آن لازم است بدانید که شما در فرآیند ایده پردازی نباید تمام رنج را خودتان متحمل شوید. بلکه از ظرفیت ذهنی دیگران هم کمک بگیرید. یعنی به شکل گروهی فکر کنید، یک تیم تشکیل دهید، تیمی که ایده پردازی کند و در نتیجه دستاوردهایتان خیلی بیشتر هم خواهد بود. حالا درباره اینکه با چه تکنیکی می توان از ظرفیت همه گروه استفاده کنیم صحبت می کنیم. باید بدانید می توان روی ایده های ناتمام دیگران کار کرد.

تکینیک بِرِین اِستورمینگ (Brain Storming)

شرایط تکینیک به این صورت است که، شما قرار است در یک زمینه ایده پردازی کنید و به راهکار نیاز دارید. چند نفر را جمع کنید. از دوستان خانواده همکاران و… سپس از آن ها بخواهید راجع به آن موضوع هر چه که به ذهنشان می رسد بگویند. و آن ها را روی یک بورد بنویسید. به همه اعضای تیم گفته شود، هیچکس حق قضاوت یا تمسخر ایده دیگری را ندارد. هر چقدر تعداد نظرات و ایده ها بیشتر باشد، موفقیت بیشتر خواهد بود. مسئله بعدی بازده زمانی است. باید محدودیت زمانی گذاشته شود. همه حضار باید هر چه که به ذهنشان می رسد بگویند. به فکر اینکه این ایده عملی می شود یا نه، نباید باشیم. در آخر به ایده های که نوشته شده امتیاز می دهید. با استفاده از نظرات همان گروه و از طریق رای گیری همان اعضا یک ایده انتخاب می شود. و در نتیجه می توان به ایده های دیگران و خود جامع عمل پوشاند.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن