حتی اگر روی استخدام کارکنان خیلی ریزبین و دقیق باشید بازم هم همیشه پیش می آید که با کارکنانی مشکل آفرین در مجموعه خودتان مواجه شوید. بدلیل اینکه بقیه کارکنان مجموعه، نحوه برخورد شما با آن کارمندان مشکل آفرین را مشاهده می کنند این امر بر رفتار آنها نیز تاثیر می گذارد.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، یاد می گیرید که با افراد مشکل آفرین در مجموعه خودتان چگونه رفتار کنید تا به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن