اغلب کسب و کارهایی که این روزها می بینید، در همان دو سه روز اول شکست می خورند. و فقط این فرآیند و پروسه شکستشان ممکن است چند ماه طول بکشد. بعضی ها هم خودشان را به زور تا چند سال نگه می دارند. اما بعد از آن ورشکست می شوند.

تنها دلیلی که باعث شده است خیلی از کسب و کارها را ما این روزها ببینیم شکست می خورند این است که، با یک ایده ناکارآمد شروع می کننند. چون هنوز تفاوت بین ایده های کارآمدی که باعث رشد و رونق و توسعه برندها می شوند با ایده های ناکارآمد نشده اند.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

پاسخ دادن