این داستان درباره ی سوسکی است که در یک رستوران پر می زند و بر روی یک خانم می نشیند و پیام آن بیان تفاوت واکنش و پاسخ است. برای شنیدن این داستان زیبا و پند آموز با یوبان همراه باشید.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

پاسخ دادن