مائو، رهبر انقلاب چین که از پیروان اندیشه استالین بود پیش از آنکه برنامه جهش بزرگ در سال 1958 را اجرا کند علیه گنجشک ها اعلام جنگ کرد! او گنجشک ها را بزرگترین دشمن کشورش قلمداد می کرد و دستور نابودی همه آنها را صادر کرد. اینبار با بازگو کردن این داستان زیبا و پند آموز در آکادمی امید و انگیزش یوبان همراه شما هستیم.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن