زندگی چه زیباست. چقدر حیرت انگیز است! آن را تلف نکنید. براستی چه چیزی زندگی را منحصر به فرد و بسیار زیبا می کند؟

زندگی زیباست چون وقایع متنوعی را پیش روی شما قرار می دهد. زندگی دارای پیچ و خم بسیاری است. اما زندگی همیشه خوب است. هر روز یک روز جدید و یک فرصت دیگر است. شما باید برای آن شکر گزار باشید چون ممکن است دیگران این فرصت را نداشته باشند.

این زندگی که به شما بخشیده شده است. این زندگی که شما به طور موقت آن را در اختیار دارید. معنای بیشتری دارد. شما همیشه می توانید آن را تصور کنید.

بنابراین بسیاری از مردم جهان زندگی را امری مسلم می دانند. فرصتی که باید آن را درک کنید و از آن استفاده کنید. تا با بهترین روشی که می دانید آن را زندگی کنید.

در این سفر زندگی شما با شرایط مختلفی روبرو خواهید شد. مقدار قابل توجهی از چالش ها. ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که نتوانید آن را درک کنید.

زندگی زیباست, یوبان

در آن لحظه وقتی احساس می کنید که در موقعیتی قرار دارید که زندگی خود را دوست ندارید. از آن لذت نمی برید. شرم بر شما! زیرا زندگی زیباست و شما از آن استفاده نمی کنید.

زندگی شما زیباست. هیچکس شایسته از بین بردن آن نیست. هیچکس سزاوار کنترل آن نیست. هیچکس قادر به از بین بردن شادی شما نیست. زندگی شما متعلق به شماست. زندگی شماست و حق دارید که به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنید.

باید به خودتان نظم دهید. باید کنترل و مسئولیت کامل را برعهده بگیرید. برای برآمدن و موفق شدن در آن چیزی که به دنبالش هستید. باید این کارها را انجام دهید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن